Återbruk & Produkter


ÅTERBRUK

Steg 1: Ett träd avlägsnas på grund av olika orsaker, tex säkerhetsrisk, sjukdom eller nybyggnation av fastigheter och infrastruktur.

Steg 2: Stockarna sågas till plank, för att sedan torka under flera år.

Steg 3: Plankorna tas in och färdigställs i snickeriet.

VIRKE

VED

FLIS

SNICKERIER