Trädtjänster


Vi erbjuder en mängd olika former av trädfällning och beskärning. Vi eftersträvar alltid utföra fällningen så säkert och kostnadseffektivt som möjligt.


Traditionell trädfällning:

Trädet fälls från marken med såg och kil. Lutar trädet åt det ena eller andra hållet vinschas det i önskad riktning.

Sektionsfällning:

Står trädet dumt till klättrar vi upp och sågar ner det bit för bit. Finns det risk för skador på omkring liggande egendom så firar vi ner bitarna med rep.

Läs mer!


Beskärning, trädvård, kronreducering, trädfällning

Beskärning:

Vi hjälper dig med all form av beskärning, det kan handla om säkerhetsbeskärning och borttagning av döda/skadade grenar, kronreducering eller kronlyft. Beskärning av träd skall göras med försiktighet och med utgångspunkt för trädets bästa.

Läs mer!


stubbfräs, stubfräsning

Stubbfräsning:

Efter trädfällning eller om du har en gammal stubbe i trädgården så kan vi erbjuda stubbfräsning. Flisen från stubben kan med fördel spridas i rabatten eller blandas upp i komposten.

Läs mer!


Bortforsling:

Vi kan även erbjuda bortforsling av trädstammar och grenverk. Vill du ha det upp kapat till ved eller plank så har vi utrustning att hjälpa dig på plats.

Läs mer!


häckklippning, fruktträds beskärning, röjning

Trädgårdsskötsel:

Vi föryngringsbeskär och återskapar dina trädgårdsväxter och buskar så trädgården blir i balans. Vill du ha hjälp med löpande skötsel av din trädgård såsom häckklippning, gräsklippning, krattning och ogräsrensning gör vi tillsammans ett skötselupplägg efter dina önskemål.

Läs mer!